Overgewicht en obesitas

Wat is overgewicht?

wat is obesitas en overgewicht

Overgewicht is een chronische gezondheidsaandoening. In Nederland komt overgewicht meer en meer voor. Het woord “overgewicht” zegt eigenlijk meteen alles. Het gaat hierbij over mensen die hun ideale gewicht overschrijden. Waarom bepaalde mensen meer kans hebben om aan deze aandoening te lijden was vroeger een raadsel. Na veel onderzoek zijn er bepaalde risicogroepen naar voor gekomen die duidelijk meer kans maken om een hoger BMI te behalen. Ondertussen zijn mede door deze onderzoeken de belangrijkste oorzaken van overgewicht aan het licht gekomen waardoor overgewicht preventie makkelijker en makkelijker wordt.

Bekijk hier een revolutionaire afvalmethode.

Wat is obesitas?

Een chronische gezondheidsaandoening is waar obesitas in thuis hoort. Obesitas is de extreme variant van overgewicht. Mensen die aan obesitas lijden hebben een ernstige en vergrote kans om zware obesitas gevolgen op te lopen. Bij vetzucht kunnen deze gevolgen zo zwaar worden dat ze levensbedreigend worden en vaak ook zijn. De verschillende uiteenlopende oorzaken van obesitas houden meestal, om maar niet te zeggen altijd, heel nauw verband met het slechte eetpatroon van een individu. Natuurlijk zijn sommige mensen makkelijker vatbaar om aan vetzucht te lijden. Deze risicogroepen zullen zich harder moeten verzetten om niet in een slecht eetpatroon verstrikt te geraken. Voor hen zal obesitas voorkomen ook een grote must zijn want eens je in lichaamsgewicht ben toegenomen is het zeer moeilijk dit terug kwijt te geraken.

Oorsprong begrip Obesitas

Velen hebben de mond vol van de begrippen overgewicht en obesitas. In heel wat artikels en tv-programma’s is het onderwerp van discussie. De dag van vandaag is lichaamsgewicht voor veel mensen iets wat hen bezighoudt. In een wereld waar schoonheid en het ideale gewicht zo belangrijk zijn, blijft overgewicht toch alomtegenwoordig.

Maar waar komen de begrippen, overgewicht en obesitas, vandaan? Is het van alle tijden? Of is het eerder een recent gegeven? En hoe gaan we er op een verstandige manier mee om? Als we naar de oorsprong van de begrippen willen verwijzen, kunnen we het beste het begrip Amerikanisering bovenhalen. Want inderdaad, hoe kon het ook anders, dit fenomeen komt uit Amerika. Samen met het uitgebreide assortiment fastfood, de vele kleurige frisdrankjes en de kleverige snoepjes is het naar het Westen overgevlogen. De fastfood, frisdrankjes en snoepjes hebben we met open armen ontvangen. Wat we toen niet wisten, is dat we er de gezondheidsgevolgen gratis bij kregen. Overgewicht en obesitas zijn hier gebleven, waardoor een gedeelte van de bevolking er hier ook mee te maken kreeg. De overvloed aan eten en zoetigheden, de beschikbaarheid van alles wat je maar wil en de mogelijkheid om het bovendien aan te schaffen, zijn factoren die bij dit alles een grote invloed spelen. In de Westerse wereld is het probleem dan ook groter dan in minder ontwikkelde gebieden.

Zijn overgewicht en obesitas ziektes?

Overgewicht en obesitas zijn welvaartsziektes, die de naam ziekte in principe niet waardig zijn. Spreuken zoals “Elk pondje gaat door het mondje” en “Overdaad schaadt” zijn hier op hun plaats. En of overgewicht en obesitas schadelijk zijn. Het moet duidelijk zijn dat overmatig gewicht nooit als positief ervaren wordt en tot allerlei onaangename neveneffecten kan leiden. Geneesheren staan er heel negatief tegenover en proberen iedereen die het wil horen dan ook van de negatieve gevolgen te overtuigen. Overgewicht en obesitas zijn immers gezondheidsaandoeningen die een verhoogd risico op gezondheidsafwijkingen met zich meebrengen. Deze website wil een duidelijk beeld scheppen over de begrippen, gevolgen, oorzaken, risicogroepen, etc. zonder hierbij de wetenschappelijke toer op te gaan maar wel alle informatie ter beschikking te stellen die u en ik nodig hebben om een beter beeld van het begrip te krijgen.

Heb ik overgewicht of obesitas?

Het makkelijke van overgewicht is dat het bij wie het heeft zichtbaar is. Je lichaamsgewicht is hoger dan bij een gemiddeld persoon waardoor je zoals het woord het zegt te veel gewicht hebt. Tevens is dit voor mensen die vetzucht hebben vaak een groot probleem, net omdat het zo zichtbaar is. Dit is ook een reden waarom velen het moeilijk hebben met overgewicht en obesitas, en de erkenning dat ze er wel degelijk mee te kampen hebben. Het ideale gewicht is de dag van vandaag een belangrijk begrip in onze samenleving, waardoor een afwijking hiervan niet graag toegegeven wordt. Nochtans is het ideale gewicht in onze samenleving een gewicht die voor vele mensen niet naar te streven valt. Het is dan ook niet gezond om het ideale gewicht die ons door de media wordt opgedrongen te willen behalen.