BMI – overgewicht en obesitas

Via de berekening van het BMI (Body Mass Index) kan overgewicht en obesitas vastgesteld worden. Deze eenvoudige berekening van het BMI kan iedereen zelf uitvoeren. De Body Mass Index wordt immers berekend door het gewicht van een persoon uitgedrukt in kilogram te delen door het kwadraat van zijn lengte in meter. Eens dit gedaan te hebben is vooral het resultaat belangrijk. Afhankelijk van de waarde van het BMI, heeft dit een andere betekenis. Het BMI van een gezond volwassen persoon schommelt tussen 20 en 25. Men lijdt aan overgewicht als de waarde hoger ligt dan 25. De meer extreme vorm van overgewicht, obesitas, wordt vastgesteld bij iemand met een BMI hoger dan 30. Belangrijk is ook te vermelden dat een resultaat lager dan 20 niet gezond is want dan heeft men te maken met ondergewicht. In extreme vorm kan dit leiden tot anorexia, wat levensbedreigend is. Al deze waarden gelden voor volwassenen.

Aan de hand van twee voorbeelden verduidelijken we de formule:

Een volwassen man van 85 kg met een lengte van 180 cm, heeft volgens de formule een BMI van 26. Deze man kampt dus met overgewicht, wat nog niet echt een risico inhoudt maar wel alertheid oproept.

85/ (1,80*1,80) = 26,2  > 25    -> overgewicht

Een volwassen vrouw van 80 kg met een lengte van 164 cm, heeft een BMI van 30. Voor deze vrouw is het noodzakelijk 5 à 10 kg te vermageren om aandoeningen zoals diabetes, hartfalen en rugklachten te vermijden.

80/ (1,64 * 1,64) = 30  -> de drempel van obesitas

Samenvattend:

BMI Situatie Wat staat je te doen?
20-25 Goed gewicht Probeer dit gewicht te behouden door te bewegen en gezond te eten.
25-30 Overgewicht Probeer op je gewicht te letten en beweeg voldoende.
>30 Obesitas Sterk aangeraden gewicht te verliezen want deze situatie is schadelijk voor de gezondheid

(toepasbaar op personen vanaf 20 jaar)

Pas op!
Het is belangrijk te vermelden dat deze tabel slechts een richtlijn is. Een te hoge of te lage waarde moet je niet dadelijk paniek bezorgen maar kan ook andere oorzaken hebben. Een herstelling van een ziekte, een grote spiermassa of een zware lichaamsbouw kunnen mogelijke oorzaken zijn. Afhankelijk van persoon tot persoon kunnen andere waarden aangehouden worden. Op een kritische maar realistische manier hiermee omgaan is de boodschap!