Gevolgen van obesitas en overgewicht

gevolgen overgewichtDe gevolgen van obesitas worden zwaar onderschat door de hele samenleving. Gelukkig komt hier stelselmatig verandering in, weliswaar aan een tergend traag tempo. Enerzijds komen de meesten onder ons tot inzicht door de vele relevante onderzoeken die worden uitgevoerd naar de oorzaken, gevolgen van obesitas en de mogelijkheid tot overgewicht preventie. Anderzijds moeten we hier ook de media dankbaar zijn om al deze belangrijke informatie tot bij ons te brengen. Dit neemt niet weg dat er nog een lange weg voor de boeg is tot alle bevolkingsgroepen, vooral dan de obesitas risicogroepen, volledig op de hoogte zullen zijn gebracht van de gevolgen van overgewicht.

Deze onderschatte gevolgen van overgewicht zijn torenhoog. Bovendien zijn er enkel negatieve bijwerkingen die uit deze gezondheidsaandoeningen kunnen voortvloeien. Het is dus, zoals we al zeiden, noodzakelijk om overgewicht en obesitas te vermijden want zoals men altijd zegt “obesitas voorkomen is immers makkelijker dan genezen”. Het is veel simpeler gewicht te winnen dan al die overtollige kilo’s terug weg te werken. Wanneer men eens de grens van overgewicht bereikt heeft of sterker nog aan obesitas lijdt, kan enkel door een zwaar gevecht met zichzelf te voeren de persoon in kwestie terug zijn ideale gewicht bereiken.

Gevolgen overgewicht, de belangrijkste!

Eén van de sterkste overgewicht gevolgen is dat mensen zich minder goed in hun vel voelen en niet gelukkig in het leven staan. Dit kunnen we omschrijven als psychische gevolgen. Daarnaast zijn er ook de gezondheidsgevolgen die groot zijn. Bovendien zijn ze schadelijk voor het lichaam en ze vormen de belangrijkste reden om overgewicht en obesitas te vermijden.

Omdat het belangrijk is naast de psychologische gevolgen ook de meest voorkomende fysieke gevolgen van obesitas en overgewicht te kennen en te begrijpen, lichten we ze hieronder graag nog eens duidelijk en uitgebreid toe:

- Gezondheidsklachten

- Hart- en vaatziekten

- Rugklachten

- Immobiliteit

- Sterfte