Immobiliteit

Jullie vragen je misschien af hoe immobiliteit een direct gevolg kan zijn van obesitas? Wel zoals op onze homepage, over overgewicht en obesitas, al aangegeven is staan overgewicht en obesitas gelijk met extra lichaamgewicht. Hierdoor is het moeilijker, lastiger en in het ergste geval zelfs onmogelijk om zich te bewegen. Daardoor gaan mensen zich ook minder bewegen en krijgen ze nog sterker te kampen met overgewicht of obesitas, wat zorgt voor een vicieuze cirkel. Om uit deze cirkel te ontsnappen is wilskracht en doorzettingsvermogen nodig. Een dikker iemand die begint te sporten moet dit doen uit overtuiging en met volle wil, want de beginfase is niet makkelijk. Doorzetten is op dat moment dan ook de boodschap. Ook de reactie van andere sporters moeten deze mensen naast zich neerleggen en doorgaan omdat zij dat willen. Want vergeet niet: De aanhouder wint!